Procedure aanmelding en behandeling

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Het kan lastig zijn om een keuze te maken uit het diverse aanbod aan psychotherapeuten in de regio. Daarom bied ik de mogelijkheid van een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek, zonder verdere verplichtingen. Je eigen risico wordt hierbij niet aangesproken en je kunt een indruk van mij krijgen en bepalen of je met mij in zee wilt gaan. De duur van het kennismakingsgesprek is drie kwartier. 

Aanmelding

Aanmelden voor het kennismakingsgesprek of voor behandeling kan door een bericht in te spreken op mijn voicemail, of door het aanmeldformulier in te vullen via de link op de pagina Contact. Na ontvangst zal ik zo spoedig mogelijk contact met je opnemen voor het maken van een afspraak. Ik zal dan ook een indicatie geven hoe lang de eventuele wachttijd is.

Aanmaak van je dossier

Wanneer je -al dan niet na het kennismakingsgesprek- besluit je aan te melden voor behandeling, zal ik het eerste kwartier van onze afspraak gebruiken voor het afhandelen van formaliteiten die nodig zijn voor de aanmaak van je dossier. Je dient daartoe de volgende documenten mee te nemen: 

 

# verwijsbrief van je huisarts met een verwijzing naar de gespecialiseerde ggz (sggz)
# een geldig identiteitsbewijs
# je zorgpas (of eventueel de polis van je zorgverzekering)

 

Je gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in een goed beveiligde digitale omgeving.

Intake en behandelplan

De eerste gesprekken vallen onder de intake. We zullen deze gesprekken gebruiken voor het in kaart brengen van je klachten, je hulpvraag en, bij complexere klachten, ook je levensloop. Minstens zo belangrijk in deze eerste gesprekken is dat je bij jezelf kunt nagaan of je een 'klik' voelt met mij. Die is belangrijk voor het kunnen slagen van de behandeling. Schroom niet om een andere therapeut te zoeken als je die klik niet voelt!

 

Als je voor je aanmelding een kennismakingsgesprek hebt gehad, zal ik dit gesprek beschouwen als een onderdeel van de intake.

 

Wanneer we samen meer zicht hebben op de aard van je klachten en de behandeling ervan, zal ik dit vastleggen in een behandelplan en kan de behandeling starten. Mocht ik de indruk hebben dat je elders beter geholpen kunt worden, dan geef ik dat aan. Indien je daar toestemming voor geeft, zal ik in een korte brief aan je huisarts bericht doen van mijn bevindingen en het behandelplan.

 

De duur van de intakesessies is 60 minuten.  

 

Behandeling

Afhankelijk van de aard van de problemen die je ondervindt en wat je met de psychotherapie wilt bereiken, duurt een behandeling enkele gesprekken tot enkele jaren. De frequentie van de sessies is meestal eenmaal per week of eenmaal per twee weken. In sommige gevallen zijn twee sessies per week nodig om door hardnekkige blokkades heen te werken.   


De duur van de behandelsessies is in principe 50 minuten. Afhankelijk van wat het beste voor jou werkt, kan dit veranderd worden naar 45 of 60 minuten.

Evaluaties en afronding

Vanuit de zorgverzekeraar bestaat de verplichting om aan het begin, tussentijds en aan het eind van je behandeling een vragenlijst af te nemen. Daartoe krijg je een link per mail toegestuurd om in te loggen, zodat je de vragenlijst in een beveiligde omgeving digitaal kunt invullen. 

 

Ik zal halfjaarlijks, of naar behoefte eerder, de behandeling met je evalueren en kijken of je je doelen wilt bijstellen. 

 

De afronding van de behandeling geschiedt in onderling overleg. Na afloop zal ik een afsluitende brief aan de huisarts sturen, als ik daarvoor je toestemming heb gekregen.