Wie ben ik?

Ik ben een BIG geregistreerd psychotherapeut en ingeschreven in het Kwaliteits Register Psychotherapie van de NVP, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. De BIG registratie houdt in dat ik na mijn universitaire master psychologie de vierjarige postmaster opleiding tot psychotherapeut heb gevolgd, waarbij ik onder supervisie in het beroep werkzaam was. De inschrijving in het Kwaliteits Register Psychotherapie houdt in dat ik geregeld bijscholingen en intervisie volg om mijn professionele kennis -en vaardigheden op peil te houden. Van 2012-2018 heb ik als psycholoog en psychotherapeut gewerkt bij GGZ Scharwächter in Huissen. Sinds eind 2017 ben ik een eigen praktijk begonnen in Beek Ubbergen. Deze is in 2018 verhuisd naar Mook.

 

In mijn persoonlijk leven laat ik mij inspireren door de levensvisie van verschillende spirituele stromingen en natuurvolkeren. De kern van deze visies is voor mij de eenheid van al het leven. In mijn leven speelt het samenleven met mensen, dieren en de natuur een belangrijke rol. Ik houd van (inter)menselijke processen en gesprekken die echt ergens over gaan. Ik prijs me dan ook gelukkig dat ik van mijn hobby mijn vak heb kunnen maken. 

 

Cliënten en collega's beschrijven mij als vriendelijk, betrokken, integer, intelligent, vasthoudend en tegelijk veilig als het erom gaat naar de kern van de problematiek te gaan. Waarom de naam Delfinium?

 

De naam Delfinium is een samenvoeging van meerdere betekenissen die in mijn ogen te maken hebben met een psychotherapie proces. Een van die betekenissen is de verwijzing naar de tempelspreuk van het orakel van Delphi uit het oude Griekenland:

 

Ken jezelf  

 

Ken jezelf betekent voor mij: reflecteer op jezelf, ga naar binnen en kijk wat er eigenlijk in je leeft. Wat zit er achter je gedrag? Waarom beleef je sommige situaties zoals je ze beleeft? Als je begrijpt hoe het in jezelf werkt, dan kun je er meer regie over krijgen. 

 

 

In de psychotherapie help ik je om contact te maken met wat er eigenlijk in je omgaat en hiervoor zorg te gaan dragen op een manier die bij je past. Hierdoor ontwikkel je vaardigheden om met moeilijke situaties of gevoelens op zo'n manier om te gaan dat je er goed mee verder kunt. Naarmate je beter in contact bent met jezelf, zullen je psychische klachten afnemen en zul je meer regie, verbinding en evenwicht in je leven kunnen ervaren -ook als het leven je voor uitdagingen plaatst.