Vergoeding en tarieven

Vergoeding en eigen risico

De psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Je moet wel nog het wettelijk verplicht eigen risico zelf betalen. In 2024 bedraagt het wettelijk eigen risico vanaf 18 jaar €385,00 per persoon. Dit bedrag wordt jaarlijks door de overheid bijgesteld. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heb je een gerichte verwijzing voor de gespecialiseerde GGZ van de huisarts nodig. 

 

Van de volgende diagnoses wordt de behandeling meestal niet vergoed door je zorgverzekeraar: relatieproblemen, burn-out, aanpassingsstoornis, seksuele problemen en specifieke fobie. De behandeling hiervan valt onder de onverzekerde zorgproducten (OZP) en moet je zelf betalen. Het tarief hiervoor vind je onderaan deze pagina. Onder bepaalde voorwaarden wordt de behandeling echter wel vergoed. Neem contact met mij op voor informatie.

Contractvrij werken: wat houdt dit voor jou in ? BELANGRIJK

Ik heb uit principe geen contracten met zorgverzekeraars. Het voordeel van contractvrij werken is dat ik geen omzetplafonds heb en de wachttijd zodoende voor iedereen (ongeacht zorgverzekeraar, soort polis of tijd van het jaar) gelijk is. Het betekent ook dat we meer vrijheid hebben om de inhoud, frequentie en duur van de behandeling af te stemmen op wat voor jou het beste werkt. De zorgverzekeraar blijft zo nagenoeg buiten de therapiekamer; het gaat om jou.

 

Ieder voordeel heeft ook zijn nadeel. Het nadeel van contractvrij werken is dat je behandeling mogelijk niet volledig vergoed wordt. Alleen met een volledige restitutiepolis voor de GGZ krijg je 100% vergoed. Heb je een ander soort polis dan moet je in principe het resterende bedrag, het restitutietekort, zelf betalen. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van je polis en de intensiteit en duur van je behandeling. Het bedrag dat je dan zelf moet betalen, kan enkele honderden tot duizenden euro's bedragen. De condities hiervoor kunnen besproken worden in het kennismakingsgesprek, dat kosteloos is.

LET OP: Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering en dit staat helemaal los van een eventuele aanvullende verzekering. 

Overstappen op andere zorgpolis 2024. LET OP!!!

Als je liever van tevoren zekerheid hebt over de financiële kant van je behandeling, dan kun je overwegen om over te stappen op een restitutiepolis. Je mag dan zelf je behandelaren kiezen (dus ook je artsen en ziekenhuis) en krijgt 100% van de behandelingen vergoed. Overstappen kan tot en met 31 december van het lopende jaar en gaat in vanaf 1 januari van het volgende jaar. Een restitutiepolis is iets duurder dan een natura- of budgetpolis. Sommige zorgverzekeraars bieden een restitutiepolis aan die niet volledig is en waarbij onder andere de GGZ wordt uitgesloten. Dit heet een combinatiepolis. 

 

In 2024 worden er nog drie volledige restitutiepolissen aangeboden. Het gaat om: 

  • Menzis basis vrij
  • Aevitae vrije keuze
  • ASR eigen keuze

Bij Aevitae moet je voor de behandeling van sommige diagnoses in de GGZ wel voorafgaand toestemming vragen en krijgen. Zie hiervoor de polisvoorwaarden van Aevitae.

 

Bij ASR moet je voor de behandeling in een instelling een machtiging aanvragen en krijgen. Een machtiging is niet nodig bij behandeling in een vrijgevestigde praktijk zoals Delfinium Psychotherapie. 

 

 

Tarieven en het zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 geldt het zorgprestatiemodel (ZPM) als bekostigingssysteem in de GGZ. Dit is in de plaats gekomen van het DBC-systeem. 

 

In het zorgprestatiemodel krijg je per kwartaal van mij een rekening met daarop de 'prestaties' met bijbehorende code, tijdsduur en tarief. Zo is direct inzichtelijk wat voor zorgcontacten er in rekening zijn gebracht dat kwartaal. De rekening kun je indienen bij je zorgverzekering. Afhankelijk van je polis zal je zorgverzekering de nota geheel of gedeeltelijk vergoeden.

 

De tarieven van 2023 voor de vergoede prestaties, niet vergoede zorg of zelfbetalers vind je hier

 

De tarieven van 2024 voor de vergoede prestaties, niet vergoede zorg of zelfbetalers vind je hier


Tarief No Show

Een afspraak dient uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Wanneer je minder dan 24 uur van tevoren een afspraak annuleert, kan ik je € 85,00 in rekening brengen voor de gereserveerde tijd. De factuur voor een niet nagekomen afspraak wordt niet door je zorgverzekeraar vergoed.