Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2017 is het voor alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hierin staan verschillende zaken van de praktijkvoering beschreven, bijvoorbeeld hoe de zorg is geregeld wanneer de behandelaar uitvalt door langdurige ziekte of overlijden. Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut kun je hier downloaden

Beroepsverenigingen

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:

  • NVP, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
  • LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten
  • VPeP, de Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie

Je privacy

Ik doe er alles aan om de bescherming van je persoonlijke gegevens conform de wettelijke normen te garanderen. De volledige privacy informatie vind je hier.

 

Heb je een klacht?

Ik ben aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de NVP. Bij een klacht of een conflict waar we samen niet uit komen, kun je je wenden tot de NVP. De brochure kun je hier downloaden.